• نام شرکت : مزرعه سبز
  • نام برند : مزرعه سبز

محصولات  : گیاهان زراعی و گیاهان دارویی

  • نوع استاندارد : ملی
  • تاریخ اعتبار گواهی : 9/6/1402
  • شرکت گواهی دهنده : بیوسان گواه

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر مرکزی : تهران، حکیمیه، خیابان بهشت، خیابان دانش 2، پلاک 25 واحد 4
  • آدرس مزرعه : دماوند، روستای چنار شرق، چشمه سبزی 2، مزرعه سبز
  • شماره تماس: 09122350119 – 09123849646
  • ایمیل : organicplant01@gmail.com