نام کامل شرکت: شرکت صنعتی زرماکارون
نام برند : زرماکارون
محصولات: انواع ماکارونی-لازانیا-آرد بسته بندی
نوع استاندارد : استاندارد بین المللی
شرکت گواهی دهنده : شرکت بیوسان گواه
اعتبار گواهی: 31/12/2023

………………………………………………
آدرس : جاده قدیم کرج-قزوین – چهار باغ-خیابان صنعت 5 – شرکت صنعتی زرماکارون
شماره تماس: 5-02644385564
وب سایت: www.zarmacaron.com
ایمیل: info@zarmacaron.ir