استانداردها

براساس توافقات بین المللی و ملی محصولاتی که به عنوان ارگانیک (بیولوژیک،اکولوژیک یا زیستی)در بازار بازاریابی می شوند باید توسط سازمان های گواهی کننده تاییدیه دریافت نمایند و در راستای آن جهت ایجاد هم ارزی در تولید،فراوری،برچسب گذاری و بازاریابی باید از اصول و قواعد خاصی پیروی نمایند.

مجموعه اصول و قوانین، بایدها و نبایدها در استانداردها و دستورالعمل های ارگانیک آمده است.انجمن ارگانیک ایران پس از بررسی برنامه کشاورزی ارگانیک اکثر کشورهای جهان به این موضوع پی برد که اکثر کشورها ،جهت تدوین استانداردهای ملی ارگانیک خود از استاندارد مرجعی به نام GUIDE۳۲ کدکس استفاده می نمایند بنابراین پیشنهاد تدوین استاندارد ملی ارگانیک ایران را براساس این مرجع به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه نمود که این موضوع در کمیته ملی مورد پذیرش قرار گرفت و با همکاری انجمن و سایر سازمان ها در کمیته تخصصی با برگزاری بیش از ده جلسه استاندارد ملی مهیا گردید و در شهریور ماه۱۳۸۷ در کمیته ملی با شماره۱۱۰۰۰ تصویب گردید.
راهنمای تولید،فراوری،برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک ایران(11000)

 

شرکت های بازرسی مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران:

 

 

* پارس گواه.................................................03432467010 - 03432449613

* گیتی آژان..................................................88988797

* سرس پارسی.............................................88671310

* بیوسان گواه...............................................88349805 - 88318567

* تلاشگران ارتقا کیفیت ( تاک ).........................66568438

* گواه سبز فردوس.......................................09106681689

مشاهده شده: 3462 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 15 اسفند 1394 ساعت 11:26
خبرنامه
چند رسانه ای