عضویت در انجمن

شرايط عضويت اعضاي اصلي :
۱- اشخاصي که داراي کارت عضويت اتاق بازرگاني هستند.
۲-کليه اشخاص حقيقي که داراي تحصيلات دانشگاهي (اساتيد و صاحبنظران ) در رشته هاي بازرگاني ، کشاورزي ، دامپروري ، طيور و مواد غذائي و رشته هاي وابسته باشند.
۳-اشخاص حقيقي و حقوقي که در امر توليد و صادرات محصولات کشاورزي ،دامي ، طيور فعاليت دارند.
۴-کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که در امر صنايع ، کشاورزي ، محصولات بيولوژيک و غيره اشتغال دارند.

شرايط عضويت اعضاي موقت :
۱-کليه افراد حقيقي علاقمند به کشاورزي ارگانيک

مدارک لازم جهت عضويت :
۱-(فرم تکميل شده عضويت در انجمن (فرم حقیقی) (فرم حقوقی)
۲-فتوکپي کارت عضويت در اتاق بازرگاني يا کارت اتاق بازرگاني
۳-فتوکپي از اگهی تاسیس شرکت
۴-فتوکپی شناسنامه
۵-آخرين مدرک تحصيلي يا کارت دانشجوئي
۶-دو قطعه عکس۴*۳
۷-حق عضويت ساليانه در وجه انجمن به حساب 74235193/53 جام بانک ملت شعبه چهارراه وليعصر کد :۶۲۰۱۸

اشخاص حقوقي: ۰۰۰ ،۰۰۰ ،۲ريال
اشخاص حقيقي :۰۰۰، ۷۰۰ريال
اعضاي موقت :۰۰۰ ،۲۰۰ ریال
"كليه اعضاي انجمن موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آئين نامه هاي مصوب هيئت مديره و مقيد به همكاري جهت دستيابي به اهداف انجمن مي باشند"

مشاهده شده: 3230 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 15 دی 1394 ساعت 09:36
خبرنامه
چند رسانه ای