هیات مدیره

هیئت مدیره ،بازرس و دبیر انجمن
براساس رای گیری مجمع عمومی تاریخ 10/3/1394 برای انتخاب هیئت مدیره و در چارچوب اساسنامه، اعضای هیئت مدیره و بازرس برای سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
- وزیر محترم بازرگانی

- معاونت محترم امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

- ریاست محترم سازمان حفظ نباتات کشور

- آقای مهندس سید رضا نورانی(رئیس هیئت مدیره)

- آقای مهندس بهرام نظری(نایب رئیس انجمن)

- خانم دکتر مژگان نادری(نایب رئیس هیئت مدیره)

- آقای مختار مهدی زاده( خزانه دار )

- آقای صدرالدین نیاورانی(عضو هیئت مدیره)

- آقای دکتر آزاد عمرانی صباغی( عضو هیئت مدیره )

- خانم مهندس لیندا جهانشاهی(عضو هیئت مدیره)

- آقای دکتر محمد عسگری نیا(عضو هیئت مدیره)

- آقای محمد مهدی حاجی ملا حیدر(عضو هیئت مدیره)

- آقای دکتر محمود آقایی( عضو هیئت مدیره )

- خانم مهندس مینو فروتن ( عضو هیئت مدیره )

- آقای مهندس علی نقیب ( عضو هیئت مدیره )

- آقای مهندس مرتضی حسینی مقدم ( عضو هیئت مدیره )

- آقای دکتر محمد رضا رضاپناه ( رئیس قطب علمی ارگانیک و عضو هیئت مدیره )

- آقای دکتر احمد اصغرزاده( محقق و عهیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و عضو هیئت مدیره )

- آقای شکراله عجم ( بازرس )

 

 

مشاهده شده: 2560 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 10:38
خبرنامه
چند رسانه ای