اهداف

۱- شناسايي مناطق توليد محصولات ارگانيك .
۲- شناسايي توليدكنندگان و دست اندركاران محصولات ارگانيك براساس تقاضاي بازار و اولويت بندي آنها
۳- بررسي مسائل و مشكلات و تدوين و ارائه راهكارهاي لازم به منظور توليد محصولات ارگانيك از مراحل قبل از كشت ، كاشت ، داشت ، برداشت ،‌ فرآوري ،‌ بسته بندي ، بازرگاني و بازاريابي و صنايع محصولات ارگانيک .
۴- ايجاد بانك اطلاعات و سايت هاي مورد نياز در زمينه توليد ، فرآوري ، بازاريابي محصولات ارگانيك .
۵- ايجاد كميته هاي تخصصي ويژه در زمينه هاي كشاورزي ،‌صنايع ، بازرگاني ، حقوقي ، مديريتي و اطلاع رساني و توليدكنندگان محصولات بيولوژيك.
۶- ايجاد ارتباط و همكاري با سازمان ها،شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال خارجي در زمينه محصولات ارگانيك .
۷- قبول و انجام فعاليت ها و وظايف تحقيقاتي و اجرايي در زمينه محصولات ارگانيك كه از سوي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط به انجمن واگذار و يا پيشنهاد مي شود .
۸- ايجاد ارتباط با بانك ها و سازمان هاي اعتباري كشور و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين كشور و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت رشد و توسعه فعاليت هاي اعضاء .
۹- بازاريابي مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قيمت ، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين ره يافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني رشد و توسعه توليد و صادرات
۱۰- مشاركت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با توليد، صادرات و واردات كالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران
۱۱- فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در انجمن
۱۲- ارتقاء اعتبار و منزلت اعضاء انجمن از طريق سازماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو
۱۳- انجام هرگونه فعاليت هاي علمي ، تحقيقاتي و بازرگاني در داخل و خارج كشور در چارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف انجمن
۱۴- تلاش براي افزايش توليد و توسعه صادرات كالاها يا خدمات موضوع فعاليت انجمن و واردات مورد نياز صنايع مربوطه .
۱۵- كمك به تحقق هدف هاي كمي و كيفي تعيين شده براي توليد ، فرآوري، صادرات و واردات كالاها يا خدمات موضوع فعاليت انجمن .
۱۶- حمايت از منافع مشترك اعضاء .
۱۷- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء .
۱۸- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از توليد كه زمينه افزايش صادرات كالا يا خدمات را فراهم مي كند .
۱۹- جلوگيري از رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط كميته انظباطي با همکاري اتاق ايران
۲۰- تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني كالاها يا خدمات صادراتي كشور و ايجاد فرصتهاي مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها .
۲۱- مشاركت در تدوين استانداردهاي مورد نياز توليد ، فرآوري و بسته بندي و صادرات كالاها و خدمات موضوع فعاليت انجمن و كنترل آن از طريق تاسيس شركت هاي بازرسي و نظارت .
۲۲- كوشش در جهت رفع اختلاف في مابين اعضاء و عنداللزوم از طريق حكميت مركز داوري اتاق ايران
۲۳- معرفي اعضاء فعال و خوشنام به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز .
۲۴- تهيه گزارشات سالانه از عملكرد انجمن و ارزيابي آن ، طرح مسائل و مشكلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشكلات و ارائه گزارشات مزبور به مجامع ، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
۲۵- ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشكلات توليد ، فرآوري ، صادرات و واردات گروه كالايي و يا خدماتي موضوع فعاليت انجمن مربوطه به نهاد ها ، سازمان ها و وزارت خانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع .
۲۶- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي ، صنعتي و تجاري مورد نياز اعضاء و برگزاري همايشهاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه و انتشار كتب ،انتشار نشريات اعم از خبرنامه،هفته نامه ماهنامه، فصلنامه و سالنامه و مقالات علمي و تخصصي
۲۷- برگزاري و حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي .
۲۸- كوشش براي جذب سرمايه،انتقال فن آوري،توسعه مديريت و دانش فني و استفاده از نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاي زمينه هاي موضوع فعاليت انجمن .
۲۹- الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات توليدي و تجاري كشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همكاري مستمر با كميته انضباطي اتاق بازرگاني ايران .
۳۰-راه اندازي و ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع براي تعيين باقي مانده هاي سموم مضر(محصولات ارگانيک و صدور گواهي
۳۱-ايجاد لوگوي ملي و معرفي بين المللي براي شناسايي محصولات ارگانيک در داخل و خارج کشور
۳۲-تشويق و ترغيب صنايع مرتبط با ارگانيک و جذب آن ها در انجمن
۳۳-برنامه ريزي جهت ايجاد آموزشگاه در زمينه کشاورزي ارگانيک

مشاهده شده: 1810 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 08 آبان 1394 ساعت 09:54
خبرنامه
چند رسانه ای